Hadjithomas & Joreige

Joana Hadjithomas i Khalil Joreige to artyści i filmowcy, zajmują się głównie współczesną historią Libanu, badając oddziaływanie i siłę obrazów budujących imaginarium regionu. Autorzy wielokrotnie nagradzanych film.w, w tym „Je veux voir” i „The Lebanese Rocket Society”.

Przez ponad dekadę Joana Hadjithomas i Khalil Joreige gromadzili krążący w Internecie spam i e-maile służące wyłudzaniu pieniędzy. Uważna lektura tych listów pozwala prześledzić historię ostatnich lat – konflikty, wojny, zrywy, przemiany światowej gospodarki, wahnięcia na rynkach finansowych, ekstremizmy religijne, przemiany polityczne, a nawet kataklizmy. Dzięki zgromadzonym narracjom wirtualne archiwum opowiada o kartografii konflikt.w i stanie, w jakim znajduje się świat ilustrując złożone i wciąż naznaczone duchem kolonializmu relacje pomiędzy krajami Północy i Globalnego Południa.

Recytowane przez 38 aktorów-amatorów wiadomości stają się poruszającymi opowieściami, ponieważ ma się wrażenie, że ich autorami są „prawdziwi” ludzie. Jedna projekcja zostaje tu nałożona na drugą tworząc nierealne środowisko, w którym fizyczność styka się w wirtualnością.

Pokaż opis