Nikita Kadan

ur. 1982 w na Ukrainie,
mieszka i pracuje w Kijowie.

Od 2004 roku jest członkiem grupy R.E.P. (Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna), a także jednym z założycieli kolektywu kuratorskiego Hudrada (od 2008). Dla wczesnych prac Kadana kluczowa jest idea krytycyzmu społecznego i założenie bezpośredniego wpływu sztuki na rzeczywistość. Nowe prace artysty skupiają się raczej na refleksji nad pojęciem muzeum i jego związkami z historią.

„Bez tytułu (Departament Politycznej Historii Naturalnej)” to rodzaj historycznej dioramy, chętnie wykorzystywanej przez XIX-wieczne muzea trójwymiarowej makiety (wykonywanej różnymi technikami), przedstawiającej zwykle wydarzenia historyczne czy zjawiska przyrodnicze. Kadan sięga po tę zapomnianą już technikę, by pokazać ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Odwołując się sowieckiej tradycji budowania lokalnych muzeów i infrastruktury kulturalnej, przywołuje obraz zniszczonego podczas niedawnych walk z separatystami Muzeum Historii Naturalnej w Doniecku, jak również głośnej medialnie ewakuacji graniczącego z Majdanem Narodowego Muzeum Sztuki w Kijowie. Wypchane zwierzęta stojące za barykadą z desek i opon przypominają o niszczonych muzeach i dziełach sztuki, które nie są w stanie przeciwstawić się wojennej rzeczywistości.

Pokaż opis