Saba Innab

ur. 1980 w Kuwejcie,
mieszka i pracuje w Amman.

Jest artystką wizualną i architektką. W swoich pracach odnosi się najczęściej do stanów zawieszenia pomiędzy tymczasowością i trwałością. Zajmuje się także zmiennymi pojęciami zamieszkiwania, budowania i języka w architekturze. Brała udział w wielu międzynarodowych wystawach, m.in. Hiwar w Darat al Funun w Ammanie. Absolwentka eksperymentalnego programu edukacyjnego Home Workspace Project w Bejrucie, 2011–2012.

„Jak budować bez ziemi” – projekt w toku, który polega na ponownym przyjrzeniu się związkom pomiędzy budownictwem i ziemią a czasem – tymczasowością, która stopniowo przekształca się lub zniekształca, nabierając cech trwałości. Odnosząc się konkretnie do sytuacji Palestyny, lecz także – bardziej ogólnie – do ludzkiego wyobcowania, praca ta uznaje niemożliwość budowania bez ziemi za fakt oczywisty. Wyobrażenie sobie takiej możliwości może być jednak konieczne, jeśli długo wyczekiwana zmiana w architekturze i polityce ma w końcu nadejść. Projekt składa się z kilku elementów, które wspólnie budują przestrzenną narrację: mapy – bez tytułu – powstałej na bazie map Google, przedstawiającej granice Jordanii, Syrii i Libanu z Palestyną; tekstu towarzyszącego mapie, który dekonstruuje etymologię słowa „zamieszkiwać” w języku arabskim; oraz drewnianych modeli przedstawiających przemiany, jakim podlega czas – począwszy od zatrzymania się w miejscu po bieg – w sytuacjach tymczasowych.

Pokaż opis