Jananne Al-Ani

ur. 1966 w Iraku,
mieszka i pracuje w Londynie.

Zajmuje się głównie fotografią i filmem. Jej prace stanowią refleksję na temat struktury obrazów medialnych i ich wpływu na rozumienie konfliktów zbrojnych. Al-Ani jest starszym adiunktem w londyńskim University of the Arts.

Film jest częścią projektu „Aesthetics of Disappearance: A Land Without People” (zapoczątkowanego w 2007 i trwającego do dziś). Al-Ani nawiązuje w nim do eseju Paula Virilio “Aesthetics of Disappearance” (1980) oraz do wczesnego hasła ruchu syjonistycznego, mówiącego o Palestynie jako o „ziemi bez ludzi dla ludzi bez ziemi”.

Praca zbudowana na bazie pojedynczego ujęcia pokazuje wydrążone w pustynnej ziemi gniazdo mrówek. Filmowane z bardzo małej odległości nabiera ono abstrakcyjnych kształtów i dopiero pojawiające się od czasu do czasu insekty nadają temu abstrakcyjnemu obrazowi realistyczny charakter. Podobnie jak inne części trylogii („Strefy cienia I” i „Strefy cienia II”) film jest eksperymentem ze skalą: zestawiając zdjęcia robione z dużej odległości z mikro-detalem, wprowadza dwuznaczność w oglądany obraz i jednocześnie prowadzi do jego odrealnienia.

Pokaż opis